Duurzaamheidsbeleid

Bij Splendour8 dragen we graag bij aan een betere wereld. Daarom hebben we een duurzaamheidsbeleid opgesteld. We handelen hier zelf naar en toetsen ook onze partners en producten.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We houden in de hele (internationale) keten rekening met de effecten op mens, dier, milieu en maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan mensenrechten, arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en energiebesparing. 

Due Diligence

Om risico's in ons bedrijf en de internationale keten te voorkomen doen we alles met gepaste zorgvuldigheid, due diligence. Hiervoor maken we gebruik van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven.

Risicoanalyse

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de hele keten van de producten die we aanbieden. Van grondstof tot eindproduct tot verzending. Daarom checken we of er risico’s zijn voor bijvoorbeeld het milieu of werknemers. Hiervoor gebruiken we de MVO Risico Checker van de RVO.

Maatregelen

Als blijkt dat er (mogelijke) negatieve gevolgen zijn nemen we maatregelen om ze te stoppen of te verminderen. Om toekomstige negatieve gevolgen te voorkomen, maken we duidelijke afspraken met onze leveranciers en andere zakelijke relaties. Hiervoor hebben we een Code of Conduct opgesteld.

Ook uw inbreng horen we graag. Gaat er iets mis, of kan er iets beter? Laat het ons weten.

Resultaten

We controleren of de maatregelen (door onze relaties) uitgevoerd zijn en of ze het gewenste effect hebben. Indien nodig voeren we aanpassingen door en sturen we bij. De getroffen maatregelen publiceren we jaarlijks in een IMVO-verslag.