Code of Conduct

Om negatieve effecten op mens, dier, milieu en maatschappij te voorkomen, hebben we een Code of Conduct opgesteld voor onze leveranciers en zakelijke relaties.

People (mensen)

 • De werkomgeving is sociaal en fysiek veilig.
  Er vindt geen discriminatie plaats en werknemers zijn voldoende beschermd tegen bedrijfsongevallen.
 • Er is geen betrokkenheid bij slavernij of kinderarbeid.
  De organisatie draagt bij aan traceerbaarheid van arbeidsomstandigheden in de gehele keten.

Planet (planeet)

 • Maatregelen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.
  Bijvoorbeeld met energiebesparing, productie met hergebruikte/hernieuwbare materialen, scheiden van afval.
 • Transparantie over de gevolgen van de bedrijfsvoering op het milieu.
  Bijvoorbeeld door het uitbrengen van een duurzaamheidsrapportage.

Prosperity (welvaart)

 • Alle werknemers krijgen een leefbaar loon.
  Een minimumloon is vaak onvoldoende om te kunnen voorzien in levensonderhoud.
 • De organisatie zorgt voor werkgelegenheid.
  Bijvoorbeeld door het bieden van stageplaatsen of samenwerking met sociale werkplaatsen.